Pedagogická praxe

Pedagogická praxe na Českém vysokém učení technickém v Praze,
Fakultě stavební, katedře architektury – externě od roku 2009.

Výuka studentů bakalářského a magisterského studia, vedení ateliérů:
 
 
 
 
 
e-mail svatos432@gmail.com
mobil +420 604 476 432